Trang chủ / Consult

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài   a. Trình tự thực hiện – Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. – Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ…

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

  Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài   a. Trình tự thực hiện – Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. – Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay…

REGISTRATION FOR NGOs IN VIETNAM

The Vietnamese State encourages and creates favorable conditions for foreign non-governmental organizations to carry out humanitarian and development activities in Vietnam. In order to operate in Vietnam, a foreign non-governmental organization must…

Đất thổ cư có phải là đất ở hay không?

  Lâu nay người ta ai cũng hiểu “thổ cư” là “đất ở”. Nói “thổ cư” là nói theo âm Hán – Việt, còn nói “đất ở” là nói theo âm thuần Việt. Luật đất đai được ban hành và sửa đổi, bổ sung nhiều lần, từ…

Regulations about copyright related rights

In addition to copyright regulations, the Law on Intellectual Property 2005 also stipulates in detail the copyright related rights (hereinafter referred to as related rights) and the conditions for the protection of related rights. Following, AMI wil…