Trang chủ / Consult / Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic của nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic của nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, xu hướng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang ngày càng tăng lên, một trong những lĩnh vực được nhiều nhà đầu tư quan tâm chính là dịch vụ logistic. Vậy điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistic là gì? Hãy cùng AMI tìm hiểu thông qua bài viết sau đây.

Điều 233 Luật Thương mại 2005 quy định “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao”.

Hiện nay, điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định trong Biểu cam kết WTO về dịch vụ và Nghị định 163/2017/NĐ-CP. Theo đó, bên cạnh việc phải đáp ứng các điều kiện như các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ là thành viên tổ chức thương mại thế giới được cung cấp các dịch vụ logistics với các điều kiện khá chặt chẽ.

Sau đây là một số điều kiện về vốn và hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài đối với dịch vụ logistic:

STT Dịch vụ Cam kết WTO Pháp luật Việt Nam
1 Vận tải biển quốc tế

– Dịch vụ vận tải hành khách, trừ vận tải nội địa (CPC 7211)

– Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ vận tải nội địa (CPC 7212)

Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh Công ty vận tải biển nước ngoài được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp.

Tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%

Được thành lập liên doanh, góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp, tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%
2 Vận tải đường thủy nội địa

– Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7221)

– Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7222)

 

Chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%.
Được thành lập liên doanh, góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp, tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%
3 Vận tải đường sắt

– Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7111)
– Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7112)

Chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%.
Được thành lập liên doanh, góp vốn, mua cổ phần phần vốn góp, tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%
 

 

4

Vận tải đường bộ
Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7121+7122) Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 49%  
Dịch vụ vận tải hàng hóa
(CPC 7123)
Được phép thành lập liên doanh để cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% Trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ, được thực hiện thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%.
 

 

 

5

 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
Dịch vụ xếp dỡ container
(CPC 7411)
Chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50% Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%. Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Dịch vụ thông quan Cho phép thành lập liên doanh, trong đó không hạn chế tỷ lệ vốn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài Trường hợp kinh doanh dịch vụ thông quan thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Dịch vụ kho bãi container Theo cam kết WTO, hạn chế về thành lập liên doanh và hạn chế về tỷ lệ vốn nước ngoài sẽ được xóa bỏ sau 07 năm kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO và đến nay, nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện dịch vụ này (Công văn của Bộ Công Thương hướng dẫn lộ trình mở cửa thị trường logistic)
6 Kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, kiểm định hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải Theo cam kết WTO, hạn chế về tỷ lệ vốn nước ngoài trong liên doanh sẽ được xóa bỏ sau 07 năm kể từ khi gia nhập, tuy nhiên, điều kiện về thành lập liên doanh vẫn tiếp tục được áp dụng. Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó có vốn góp của nhà đầu tư trong nước.
7 Dịch vụ xếp dỡ container Chỉ được thành lập liên doanh tại Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 50%. Được thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%. Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.
8 Dịch vụ kho bãi container, dịch vụ kho bãi; dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa Theo cam kết WTO, hạn chế về thành lập liên doanh và hạn chế về tỷ lệ vốn nước ngoài sẽ được xóa bỏ sau 07 năm kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO và đến nay, nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để thực hiện dịch vụ này.
9 Dịch vụ chuyển phát Thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

AMI đã giới thiệu đến quý khách hàng một số điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư kinh doanh dịch vụ logistic tại Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về thủ tục và dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistic tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Featured post

Hỗ trợ online