Trang chủ / Thành viên công ty / Luật sư Trần Thị Huyền

Luật sư Trần Thị Huyền

Trải qua hơn 10 năm làm việc ở bộ phận pháp chế cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và ở vị trí tư vấn đầu tư cho các đơn vị tư vấn, Ms Trần Thị Huyền là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư – doanh nghiệp. Ngoài ra, Ms Trần Thị Huyền còn có khả năng anh ngữ thành thạo, đáp ứng được các nhu cầu làm việc với người nước ngoài ở trình độ chuyên môn cao.

Một số đơn vị Ms Trần Thị Huyền đã tham gia tư vấn:

 • The Riverside Tower (Nhà đầu tư Nhật Bản – 2017)
 • Song Han Tourism and Service Project (Nhà đầu tư Nhật Bản– 2017)
 • The Blossom City Hotel (Nhà đầu tư Nhật Bản – 2015)
 • The Hyori Apartment (Nhà đầu tư Nhật Bản – 2016)
 • Raymond Vietnam Architecture (Nhà đầu tư Nhật Bản – 2016)
 • Da Phuoc International Town, Danang (Nhà đầu tư Hàn Quốc – 2016)
 • Tay An Spinning Factory  (Nhà đầu tư Hàn Quốc – 2014)
 • Rio Tam Thang Dyeing Factory (Nhà đầu tư Hàn Quốc – 2018)
 • Bumhan Cable & System Factory (Nhà đầu tư Hàn Quốc – 2017)
 • Whitex Garment Factory, Hoa Khanh Danang (Nhà đầu tư Malaysia) 2014
 • VNC 55Danang, Vina Capital, 2014, 2017
 • VinaDas , Danang, Vina Capital, 2014, 2016, 2017

Các thành viên khác

Hỗ trợ online