Trang chủ / Lĩnh vực hoạt động

Luật sư – Tranh tụng

Thực hiện dịch vụ pháp lý trong vụ việc tranh tụng, Công ty chúng tôi sẽ đưa ra đường lối và phương thức thực hiện cụ thể đảm bảo tốt nhất cho quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật là ba tiêu chí nền tảng mà…

Dịch vụ Tư vấn pháp lý thường xuyên

Mỗi hoạt động của doanh nghiệp, mỗi ý tưởng, mỗi chiến lược đều gắn liền với tính pháp lý, và hơn ai hết, Ami Law Firm cũng hiểu rằng cần kiểm soát thật tốt các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Lúc này, có n…

Soạn thảo, tư vấn hợp đồng

Đừng quá tin và phụ thuộc vào những Hợp đồng có sẵn trên mạng, bởi lẽ chúng được thiết kế rất chung và không thể nào cá nhân hóa đến mức tối đa vào từng trường hợp của doanh nghiệp. Ở Ami Law Firm không có mẫu hợp đồng nào chung cho tất cả khách…

Tư vấn đăng ký đầu tư

Theo quy định của pháp luật đầu tư Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn đầu tư tại Việt Nam theo các hình thức đầu tư sau đây: đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh …

Tư vấn đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn thành lập doanh nghiệp theo một trong các loại hình sau: công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Dựa…

Tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lý khác

Ngoài tư vấn, tranh tụng, đại diện ngoài tố tụng, Ami Law Firm còn thực hiện các dịch vụ pháp lý khác cho khách hàng, cụ thể như sau: – Dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật; – Dịch vụ Thị thực và thẻ tạm trú; – Dịch vụ đăng ký…
Hỗ trợ online