Trang chủ / Thành viên công ty / Phan Thúy Hoài

Phan Thúy Hoài

 

Chuyên Viên Pháp Lý

Tốt nghiệp cử nhân Trường Đại học luật Huế. Hiện bà Phan Thúy Hoài đang đảm nhiệm vị trí chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực tư vấn và tranh tụng.

Thực hiện hỗ trợ khách hàng trong các vụ việc dân sự, hành chính, đất đai…

Other members

Hỗ trợ online