Trang chủ / Tin tức / Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC2-V3 ngày 30/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm

Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC2-V3 ngày 30/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm

Thông báo rút kinh nghiệm số 38/TB-VC2-V3 ngày 30/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm
——————————–
Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:
Toà án quyết định hình phạt tù đối với từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội chưa đạt vượt quá mức án tối đa mà luật quy định.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online