Trang chủ / Thành viên công ty / Thân Thị Ly Ly

Thân Thị Ly Ly

Cử nhân trường Đại học Luật – Đại học Huế, Bà Ly đang trợ giúp pháp lý cho Luật sư trong mảng tố tụng và tư vấn pháp lý, làm việc với nhiều khách hàng là các các nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tốt nghiệp chuyên ngành Luật học với kiến thức tích lũy trong quá trình học tập và làm việc tại các Công ty Luật, bà Ly đã tích lũy thêm nhiều kỹ năng và kinh nghiệm trong các lĩnh vực đất đai, lao động, hợp đồng, thừa kế, hôn nhân gia đình.

Các thành viên khác

Hỗ trợ online