Trang chủ / Đất đai / 05 quy định mới về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Sổ Đỏ) áp dụng từ ngày 08/02/2021

05 quy định mới về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (Sổ Đỏ) áp dụng từ ngày 08/02/2021

Nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến sổ đỏ được quy định tại Nghị định 148/2020NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 08/02/2021 sau đây:

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online